พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557
"ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่  ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี ขออวยพรแด่ท่านทุกๆ คน 
ให้มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาความปรารถนาของทุกคนคงไม่แตกต่างกันนัก
คือ ต้องการให้ตนเองมีความสุข ความเจริญ และให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น 
ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้สมบูรณ์แข็งแรง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลัง ข้อสำคัญ จะคิดจะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวม และความเป็นไทยไว้เสมอ
งานของตน และงานของชาติจะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูก­ต้อง เที่ยงตรง ไม่ติดขัด 
และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุข ความเจริญ และความสงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา
ขออานุภาพ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน
ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน"

ติดตามข่าวสาร อัพเดทได้ที่ http://www.truelife.com


 ติดตามรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อีกทางช่องทางที่


พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557                  พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557
 

  

Tags: คลิป พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีใหม่2557